• Lajmi
  • KosovaPress, 09 Maj 2012 18:16

Arsimi në Kosovë dhe Evropa

prev next
 
Të ngjajshëm

Fjala e mbajtur në Rezidencën e Francës në Prishtinë, nga nënkryetarja e Forumit Rinor të LDK-së, Njomza Emini, me rastin 9 Majit – Ditës së Evropës.

Arsimi në Kosovë është zhvilluar në faza të ndryshme në periudha të caktuara të zhvillimit shoqëror. Institucionet e arsimit të ulët, të mesëm dhe të lartë iu janë përshtatur rrethanave të caktuara në fushën e edukimit duke qenë gjithnjë të interesuara në arritjen e sukseseve të synuara.

Kosova aspiron të jetë shtet i dijes duke i aktivizuar të gjitha potencialet në zhvillimin ekonomik dhe për një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët.

Evropa me diversitetin kulturor të saj paraqet një shans apo mundësi edhe për të rinjtë e Kosovës që të sjell përvoja të frytshme në fushën e arsimit, kur të rinjtë do të kenë mundësi të jenë në konkurrencë me vlerat më të larta në edukim.

Lidershipi i ri i aktivizuar në arsim, sipas modeleve më të përparuara evropiane do të ofronte kualitet të dijes për ardhmen e shoqërisë së Kosovës, prandaj nevoja për bashkëpunim në fusha të ndryshme të arsimit me shtete të fuqishme evropiane është prioritet për vendin tonë.

Kosova ka popullsinë më të re në Evropë dhe të rinjtë e Kosovës paraqesin vlera të rëndësishme në shumë drejtime të edukimit por edhe të shkencës.

Në këtë mënyrë inovacionet në fushën e shkencës dhe të edukimit duhet të jenë më afër edhe për institucionet e arsimit në Kosovë që të jenë në hap me kohën.

Organizimi i takimeve, seminareve, konferencave, debateve dhe aktiviteteve të ndryshme në fushën e edukimit me shumë institucione evropiane që merren me zhvillimin e arsimit në vendet e tyre do të ishte një ide interesante. Të rinjtë do të ishin bartës të ideve produktive në përkrahjen, nxitjen dhe afirmimin e vlerave universale.

Krijimi i një lidershipi të ri në Kosovë, ku edhe bota femërore do të jetë e intersuar për të dhënë kontributin në avancimin e dijes dhe në ofrimin e saj dije për shoqërinë e vendit tonë do të ishte një ngjarje me interes të veçantë.

Të provojmë të jemi më afër Evropës me vlerat tona, me dijen tonë, por edhe me potencialin tonë intelektual. Institucionet e edukimit në Kosovë duhet të bëjnë më shumë në integrimin e tyre në rrjedhat evropiane.

Gjithashtu, misionet diplomatike në Kosovë sigurisht se do të ofronin bashkëpunim në shumë aktivitete të përbashkëta në interes të avancimit të dijes dhe të promovimit të vlerave edukative e qytetëruese.

Arsimi në Kosovë i projektuar sipas modeleve më cilësore të shteteve të Evropës, do të ishte një projekt i mirëseardhur në përmbushjen e qëllimeve dhe të misioneve të shumta për një shoqëri demokratike, e cila mbështetet në vlera qytetëruese, në prosperitet dhe zhvillim ekonomik dhe e cila mendon seriozisht për të ardhmen e vet.