Vizitorë të nderuar, ju njoftojmë se prej datës 31 Qershor 2013 jemi online me dizajn të ri të ueb faqes,
të cilin aktualisht mund ta vizitoni duke klikuar KËTU

Parapagimi

Të nderuar

Agjencia e lajmeve Kosova Press është në sistemin me parapagim. Për ti shfrytëzuar të gjitha lajmet ju duhet të parapaguheni.

OFERTË PËR PARAPAGIM

www.kosovapress.com është adresa në faqen e internetit e Agjencisë së Pavarur të lajmeve "Kosova Press", e cila u themelua më 4 janar të vitit 1999.

SHËRBIMET TONA

Agjencia e lajmeve Kosova Press iu ofron shërbimin e përditshëm të video dhe audio lajmeve si dhe lajmeve tekst se bashku me foto (7

ditë në javë) nga Kosova, rajoni e bota , në fusha të ndryshme të veprimtarisë nga ora 07.00-24.00 në katër gjuhë .

Servojm lajme e raporte për zhvillimet për Kosovën, rajon dhe botë . Në rast të arritjes së marrëveshjes , specifikat tjera të shfrytëzimit të lajmeve të Kosova Press-it , janë të shënuara në kontratën , e cila do ta finalizonte ofertën tonë dhe interesimin tuaj .

Kosova Press-i ka raporte bashkëpunimi të ndërsjellta me Agjenci lajmesh dhe rrjetin shumë funksional të korrespondentëve në Kosovë dhe në rajon .

Që të informoheni më shumë dhe nëse doni të dini më shpejtë dhe më saktë çdo gjë për Kosovën ,vizitojeni websajtin ww.kosovapress.com

Lajmet e Kosova Press-it janë në dispozicion në gjuhën Shqipe, Angleze, Serbo-Kroato- Boshnjake dhe Turke .

Lajmet më të rëndësishme keni mundësi t’i keni në dispozicion në faqen kryesore, e cila është në momentin e hapjes.

LAJMET MË TË REJA.

Kosova Press editimin e lajmeve e bënë përmes sektorëve të ndryshëm ku Ju keni mundësi të orientoheni sipas dëshirës dhe nevojave Tuaja .

Në sektorin e ekonomisë përmes gazetarëve tonë ju ofrojmë zhvillimet më të reja nga kjo fushë , e cila është baza kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit .

Po ashtu sektori i Kulturës freskohet me të rejat nga kjo fushë si me lajme vendore ashtu edhe nga rajoni dhe bota .

Sektori i fotove jep mundësi më të mëdha për t’i shikuar fotot nga përditshmëria dhe ngjarjet kryesore në vend , si dhe një numër të caktuar të fotove nga arkivi .

Shërbimi në gjuhën Shqipe

Përfshin ngjarjet nga Kosova , rajoni dhe bota . Kosova Press ka një rrjet të mire korrespondentësh në Kosovë , Maqedoni , Preshevë . Gazetarët në qendër përcjellin lajmet nga Institucionet , partitë politike , OJQ , Zyra të huaja ,

....

Prioritet i redaksisë së lajmeve janë edhe temat , Intervistat e ndryshme me personalitete të ndryshim.

Shfrytëzimi i lajmeve të Kosova Press-it mund të bëhet përmes sistemit të abonimit (parapagimit)

Me respekt nga Redaksia e Kosovapress-it , sektori i Parapagimit.

Emailat: [email protected] , [email protected], [email protected]

Tel: +381 38 249 721, 248 721